S.C. PREVENTFIRE S.R.L.         Tel. 0767.803.496 , 0766.490.328         Fax : 0378.106.132         or.eriftneverp@eciffo

Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta al SC PREVENTFIRE SRL este specializat in asigurarea serviciilor privind situatiile de urgenta (incendii), avand ca domeniu principal de activitate cod CAEN 8425 - Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora. Pe aceasta cale, va recomandam colaborarea cu firma noastra in acest domeniu.

Preventfire SRL dispune de pompieri calificati si cu experienta in interventii la incendii, majoritatea fiind tineri antrenati pentru astfel de misiuni/operatiuni cu stagiile militare efectuate in cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti, dar si de personal calificat pentru activitatile de prevenire.

Activitatile de prevenire a incendiilor desfasurate de catre compania noastra reprezinta totalitatea actiunilor specifice planificate si realizate, potrivit legii, in vederea preintampinarii, reducerii sau eliminarii riscurilor de producere a situatiilor de urgenta si a consecintelor acestora ce pot avea loc in incinta beneficiarului, a protectiei salariatilor, a mediului, a bunurilor si valorilor.
1 2 3 4 5
Prin serviciile oferite, garantam:

a) acoperirea riscurilor potentiale din sectoarele de competenta atat din punct de vedere preventiv, cat si operational;

b) executarea oportuna a misiunilor si operatiunilor specifice;

c) corelarea performantelor tehnice ale mijloacelor de interventie cu specificul si gradul de periculozitate al situatiei de urgenta, in vederea unei exploatari optime si cu eficienta maxima a acestora;

d) indeplinirea criteriilor specifice prevazute in normele de prevenire si stingere a incendiilor, aplicabile in ramurile economice respective, emise in conditiile legii de ministere sau de alte autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate;

e) pregatirea si antrenamentul personalului.Totul este realizat cu respectarea: a 5 principii

a) legalitate - respectarea legislatiei privind apararea impotriva incendiilor si protectia civila, indiferent de forma de proprietate a operatorilor economici si a institutiilor publice din sectorul de competenta;

b) impartialitate si independenta - in exercitarea atributiilor functionale, personalul compartimentului de prevenire sunt obligati sa aiba atitudine obiectiva si neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura;

c) confidentialitate - pastrarea de catre personalul compartimentului de prevenire a secretului informatiilor si care sunt obtinute in cursul desfasurarii activitatii;

d) transparenta - desfasurarea activitatii intr-o maniera deschisa fata de beneficiar;

e) continuitate si gradualitate - asigurarea unor controale periodice ale factorilor de risc si aplicarea unor masuri din ce in ce mai severe in cazul mentinerii riscului peste nivelele acceptabile.S.C. PREVENTFIRE S.R.L. constituita si avizata ca Serviciu Privat pentru Situatii de Urgenta de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, asigura 24 din 24 de ore servicii de interventie la incendii si de prevenire a acestora cu pompieri atestati profesional si instruiti in acest sens, echipati si dotati conform normelor legale. Posibilitatea inceperii activitatii este intre 3-20 de zile de la data semnarii contractului.

Oferta nr 1: Asigurare posturi fixe cu un servant-pompieri
Oferta nr 2: Formatie de pompieri cu personal atestat profesional incadrat pe autospeciala de stins incendii cu apa si spuma
Oferta nr 3: Intocmirea documentatiei tehnice privind apararea impotriva incendiilor
Cativa dintre beneficiarii nostri:

                           
   Ne gasiti si pe facebook

S.C. PREVENTFIRE S.R.L.         Tel. 0767.803.496 , 0766.490.328         Fax : 0378.106.132         or.eriftneverp@eciffo             © 2015 Preventfire